17 Eylül 2012 Pazartesi

Birlik Parkı Halkındır...

‘Ankara 100.YIL BİRLİK PARKI halkındır'


‘Ankara Birlik Parkı halkındır A ‘Ankara Birlik Parkı halkındır
Şehir Plancıları Odası (ŞPO), Birlik Parkı'nın kamu arazisi olduğunu belirterek, 'Birlik Parkı halkındır, yok edilemez' dedi.

ŞPO, "Belediyelerin ihmali ve göz yumması sonucunda; 'yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğitim ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı gerçekleşmeden iskan izni verilemez' biçimindeki düzenleme tam olarak yerine getirilmemiş, kamuya bedelsiz terk edilmesi gereken alanlar, bölgenin yapılaşması tamamlanmasına, iskan ruhsatları verilmesine rağmen şahıs mülkü olarak tutulmuştur" dedi. Konuya ilişkin ŞPO tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"100. Yıl İşçi Blokları çevresinde de planlama süreci tamamlanmış, kullanım kararları ve yoğunlukları, yaşayacak nüfusa göre kamuya ayrılması gereken alanlar planlarda belirlenmiştir. Bu planlar gereğince, “Birlik Parkı” alanı da kamuya kazandırılması zorunlu olan bir alan niteliği taşımaktadır. Bu alanda var olan ve zaman içinde el değiştirmesine de göz yumulmuş olan parsellere yönelik, bilimsel, etik ve hukuksal olarak tartışmalı biçimde plan değişikliği yapılarak yeni yapılaşma hakları tanımlanmıştır. Belediyelerin imar planlarında tanımlanan notlara aykırı uygulamaya göz yummuş olması ve üzerine düşen görevi zamanında yapmaması nedeniyle, mülkiyet sahipleri açısından oluşan kişisel hak kaybı, mahallede yaşayanların yeşil alan kullanım hakkını elinden alarak düzeltilemez".

Belediyelerin kendi ihmal ve hatalarının bedelinin 100. Yıl halkına, Ankara halkına, topluma ödetilmeye çalışıldığını vurgulayan ŞPO, "Ankara Büyükşehir Belediyesi benzer durumlarda sıkça yaptığı gibi, bir yandan karşılaştığı sorunun bedelini halka ödetmeye ve çocukların oyun alanını bozarak rant elde etmeye çalışmaktadır" dedi.

Birlik Parkını halktan kopartan ve özelleştirerek yapılaştırmaya çalışan ilk kararın, ŞPO tarafından yargıya taşındığı ve davanın hala sürdüğünün vurgulandığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından aynı alana ilişkin alınmış olan 29.11.2011 tarihli, bölgeyi konut ve ticaret yapılaşmasına açmayı ve çocukların oyun alanından, yaşlıların dinlenme parkından büyük rant elde etmeyi düşleyenlerin bu girişimi de Pazartesi günü yargıya taşınmış olacaktır" ifadeleri yer aldı.

ŞPO, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, usulsüz uygulamaları deşifre edildiği, rant aktarma girişimleri yargı kararlarıyla durdurulduğu için hırçınlaşan ve basın aracılığıyla hakaretler yağdıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı, kararın altına imza atan belediye yetkililerini ve meclis üyelerini hukuka ve kamu yararına uygun hareket etmeye, enerjilerini Birlik Parkı’nı topluma kazandırmak için kullanmaya davet ediyoruz".

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder